Energi og klima

Før jeg flyttet til Bergen jobbet jeg i fem år for en europeisk paraplyorganisasjon for fornybar energi i Brussel (EREC – European Renewable Energy Council).

EREC var en paraplyorganisasjon som representerte interessene til hele fornybar energisektoren i Europa. Våre medlemmer var de europeiske foreningene av de ulike fornybar energi teknologiene og jeg lærte mye av å jobbe med dem og med private fornybare energiselskaper. Arbeidet i Brussel var veldig mye for å skape et gunstigere klima for fornybar energi i Europa.

I både min nåværende og tidligere stillinger har jeg vært ansvarlig for nettside, sosiale medier og publikasjoner. Jeg har gode skriveegenskaper og tidligere har jeg skrevet flere publiserte artikler i magasiner som New Energy og REVOLVE, og var medforfatter på to av ERECs publikasjoner (RE-thinking 2050, 45% by 2030).

Jeg har erfaring med å jobbe med et bredt spekter av arrangementer, fra klimakonferanser som UNFCCC COP conferences, til europeiske fora (EU Sustainable Energy Week – EUSEW, Energy Europe, etc.), industripolitiske konferanser, EU-prosjekt og politiske workshops, advocacy hendelser og pressekonferanser. Jeg var også involvert i det årlige fornybare energi husets åpne dager, samt å gi regelmessige guidede besøk (“guided tours”) av huset, som var et 100% fornybart energikontor.

Det som jeg setter mest pris på fra denne tiden var et vennlig arbeidsmiljø og også de mest engasjerte personene som jeg har hatt muligheten til å jobbe med. Jeg holder kontakt med venner fra denne tiden og kan nå begynne å jobbe med noen av dem igjen.

«Eleanor has an invaluable mix of professionalism and personality, challenging the ordinary and bringing creativity and dedication to any team. I am very thankful to have had the chance to work with her and wish her all the best for her career.»

Josche Muth, GIZ

«I have experienced Eleanor Smith as a dedicated and hard-working team player. She is used to working in an international environment and is committed to working under tight deadlines.»

Christine Lins, Global Women’s Network for the Energy Transition