Mental helse

Mine kommunikasjonsevner kan komme til nytte for organisasjoner som jobber med rehabilitering og integrasjon og ønsker å jobbe med en engasjert frilanser.

I løpet av de siste ti årene har jeg forstått hvor viktig mental helse er og hvordan arbeidsmiljøet kan føre til store belastninger på den enkelte. Jeg startet min jobb ved en europeisk fornybar energi forening i Brussel bare et par måneder før finanskrakket i 2009. Min da arbeidsgiver (EREC) den gang gikk konkurs noen år senere, men før det førte organisasjonsendringer og nesten to års usikkerhet til stress for mange ansatte. Jeg har erfaring med håndtering og krise og grenser knyttet til personlig helse fra tidligere arbeidsforhold.

Da jeg bodde i Brussel, begynte jeg på et tre-årig kurs for å bli kunstterapeut. Selv om jeg ikke fikk fullføre kurset siden jeg flytte til Norge etter det første året, er jeg fortsatt interessert i kunst og hvordan det kan fungere som et terapeutisk medium. Jeg har ikke ennå fått muligheten til å fortsette med kunstterapi i Bergen. Jeg har også stor tro på den terapeutiske kvaliteten til dyr som hester, og vil gjerne bli mer involvert i slikt arbeid i Bergen, gitt mitt eksisterende nettverk på dette området.

Jeg følger mental helse organisasjoner i Storbritannia, for eksempel Mind and Mental Health Foundation. Jeg har vært på flere utstillinger i London av Koestler Trust, Storbritannias ledende veldedighetsstiftelse innen fengselskunst. Jeg har også meldt meg som frivillig til Koestler Arts ved å sende inn anonyme tilbakemeldinger til deltakerne i Koestler Awards.

I tråd med denne interessen har jeg i år blitt involvert som frivillig for Bergen Røde Kors, hvor jeg er med på to aktiviteter. Jeg er ansvarlig for klatregruppen innen konseptet “Døråpner”. Døråpner er et aktivitetstilbud som retter seg mot mennesker med psykiske lidelser, rusavhengige og løslatte fra fengsel.

Hver mandag samles vi på Røde Kors-huset og så drar vi til en klatrehall sammen. Jeg ble en innendørs klatreinstruktør i november 2019 (finn meg her under “Klatreleder inne”). Jeg har også vært med på filmkvelder på fredag på Røde Kors-huset og en gang så ble vi med på BIFF2018.

Jeg er også med i “Nettverk etter soning” i Bergen som tilbyr ettervern av straffedømte med ønske om et liv uten rus og kriminalitet. Jeg initierte et nytt prosjekt som gir innsatte muligheten til å ri på hest og få gode naturopplevelser. Jeg har også deltatt i flere kurs arrangert av Røde Kors for å få faglig påfyll.

I 2021 ble jeg frivillig med CRUX Kalfarhuset og støttet dem i deres hesteterapivirksomhet for kvinner i Bergen fengsel. Jeg er en ivrig fotograf og jeg fikk ta noen bilder (portretter og anonymiserte bilder). Min hovedoppgave var å hjelpe til med hestene og berolige deltakerne.

Selv om jeg ikke er utdannet innen helsefag, har jeg bred erfaring som viser min interesse i sosialt arbeid og mental helse. Jeg synes jeg er mest egnet til å hjelpe med rehabilitering og integrasjon gjennom samspill med natur, dyr, kunst og ved å være fysisk aktiv (ridning, klatring) og gjennom aktiv lytting.

Hvorfor ikke bestille en gratis “brainstorming” samtale med meg?

«Jeg kjenner Eleanor som frivillig i Bergen Røde Kors, og der gjør hun en flott innsats i Nettverk etter soning. Hun er positiv og engasjert i frivillighetsarbeidet. Hun er også en pådriver og har utmerket seg som en initiativrik og lojal frivillig. Hun er lett å komme overens med og er en stor ressurs for Røde Kors.»

Hilde Lisbeth Amundsen, Bergen Red Cross

«Eleanor har den unike evnen av å være ytterst seriøs i alt det frivillige arbeidet hun driver; samtidig som hun er den som legger mest vekt på at vi skal ha det sosialt og kjekt sammen.»

Jan Bjørgo, Bergen Red Cross

«Eleanor gjør en god jobb som frivillig og har stilt opp regelmessig siden hun startet. Hun har vært svært aktiv i klatregruppen der hun ble har vært gruppeleder siden april 2019. Hun har også bidratt i rekrutteringsarbeid og i andre aktiviteter i Døråpner.»

Monica Thune Kaakull, Redd Barna